Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Оправки MasterSYNC - 2015 EN PL

                               для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
                                      Oprawki do gwintowania
MASTERSYNC
                                                Tap holders

Informacje oglne

Wspczesne maszyny CNC maj zdolno synchronizowania obrotw
wrzeciona do ruchu posuwowego dla okrelonego skoku gwintu.
Zsynchronizowany cykl gwintowania pomimo, i jest bardzo dokadny,
nie wyklucza rozbienoci midzy posuwem maszyny, a skokiem
gwintownika. Powstae rnice powoduj wystpienie znacznych si na
ostrzach gwintownikw, wpywajc niekorzystnie na ytotno
gwintownikw i jako gwintu. Oprawka MasterSYNC pozwala unikn
tych problemw.

        MASTERSYNC - unikalne rozwizanie

Zasady dziaania                                              Unikalne spryny

Ide MasterSYNC jest zastosowanie elementu sprystego,
ktry zapewnia osiowe i promieniowe kompensowanie
nieuniknionych rozbienoci pomidzy obrotami wrzeciona, a
rzeczywistym skokiem gwintownika oraz zmniejszenie siy
wzdunej dziaajcej na gwintownik. Rezultatem jest
zwikszenie ywotnoci gwintownika i poprawa jakoci gwintu.

Poprzez ograniczenie kompensacji osiowej i si                   Moment obrotowy jest
skrcajcych dziaajcych na spryny, otwory                    przekazywany poprzez
mog by gwintowane bez naraania oprawki                      sworznie napdowe -
MasterSYNC na zmczenie, odksztacenie lub                     nie poprzez spryny.
zniszczenie.
                                          Osiowa mikrokompensacja
                                          jest cile ograniczona
                                          (zabezpieczona mechanicznie)

Cechy i zalety

• zwiksza ywotno gwintownika o 100% lub wicej
• poprawia jako gwintu
• skraca czas przestoju maszyn poprzez zmniejszenie czstotliwoci wymiany gwintownikw
• dostpne wersje z wewntrznym doprowadzeniem chodziwa pod wysokim cinieniem do 80 bar
• kompensacja osiowa +/- 0,5 mm

Wady:
• tylko do maszyn z synchronizowanym cyklem gwintowania

Przykad obrbki:
Porwnanie gwintowania M6 gwintownikiem o spiralnym rowku w aluminium 6061 na gboko 18 mm.

     600                         Na sztywno  Wyniki testu

                               Konkurent 1

     500                         Konkurent 2 Oprawki do gwintowania MasterSYNC podczas testw

                               Master SYNC potwierdziy znaczn popraw ywotnoci gwintownika i

     400

Sia (N)                                  jakoci gwintu wynikajcej z redukcji si wzdunych

     300 dziaajcych na gwintownik. Wykres po lewej stronie jest

     200 p r z y k a d e m t e s t u p r z e p r o w a d z o n e g o z a p o m o c 

                                        dynamometru Kistlera poprzez pomiar si wzdunych podczas
     100 obrbki. Jak wida na wykresie, cho oprawki konkurencyjne

     0 wykazyway mniejsze siy wzdune w stosunku do

     -100                               zamocowania gwintownika na sztywno, nie s tak skuteczne,
                            Depth        jak MasterSYNC.

                               fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru
Заявка