Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Твердосплавные и быстрорежущие фрезы - 2010 EN

               для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru

KATALOG 1 /2 0 1 0

                             LEGENDA

Typy frezw w glikowych          Norm y w ykonania frezw            Grupy zastosowa

STABILIZER Zmienna geometria ostrza,    DIN DIN DIN               DIN 800    Do stali konstrukcyjnych wglowych,
      Patent #6.991.409, do stali   844 327 1889               845       automatowych, i niskostopowych
  HT    nierdzewnych, stopw niklu i                               o wytrzymaoci <800 MPa
      stopw tytanu

STABILIZER Zmienna geometria ostrza,   Rodzaje chw ytw frezw stalowych       INOX    Do stali wysokostopowych,
      Patent#6.991.409, dostali                                nierdzewnych i kwasoodpomych
 GP    wglowych, stopowych i
      narzdziowych oraz eliwa

      Do obrbki standardowych    5ГЗ      Chwyt cylindryczny prosty          Do stali narzdziowych,
      materiaw            DIN     wg normy DIN 1835-A             wysokostopowych
                                                   i trudnoobrabialnych
Typ                    1835-A                     1200
 C

Typ     Do obrbki stali stopowych,   DIN     Chwyt cylindryczny ze      HRC    Do materiaw w stanie
 S     nierdzewnych i aroodpornych  1835-B    spaszczeniem WELDON       62    zahartowanym do 62 HRC
                             wg normy DIN 1835-B
Typ     Do obrbki zgrubnej stali   OD                            Do eliwa szarego
SR     stopowych, nierdzewnych     DIN     Chwyt stokowy MORSE'A           i sferoidalnego
      i aroodpornych         228-A    z gwintem wg normy DIN 228-A
Typ
 A     Do obrbki stopw aluminium                          GG
      i stopw magnezu
                      Rodzaje chw ytw frezw wglikowych            Do stopw aluminium
                                                   o zawartoci Si max 10%
                                             AL

                        DIN    Chwyt cylindryczny prosty
                             wg normy DIN 6535-HA
                      6535-HA
      Do obrbki materiaw                                  Do stopw magnezu
Typ     w stanie zahartowanym,
      do obrbki form               Chwyt cylindryczny ze      Mg
 M                           spaszczeniem WELDON
                             wg normy DIN 6535-HB
                        DIN
      Do obrbki wkien wglowych  6 5 3 5 -H B                         Do tytanu i jego stopw
      i kompozytw
Typ                                            Ti
DIA
                      Czoa frezw
                                                   Do niklu i jego stopw
                                frez 2-ostrzowy
ty p y frezw stalowych                    z centralnym ostrzem

Typ     Do obrbki wykaczajcej           frez 3-ostrzowy               Do obrbki kompozytw
 N     standardowych materiaw           z centralnym ostrzem
      o wytrzymaoci Rm<900MPa

                                             KOMPOZYTY

 Typ    Do obrbki zgrubnej             frez 4-ostrzowy               Do obrbki wkien wglowych
      standardowych materiaw           lub wieloostrzowy
 NR    o wytrzymaoci Rm<700MPa          z centralnym ostrzem       WKNA
                                             WGLOWE
 Typ    Do obrbki zgrubnej             frez 4-ostrzowy
      materiaw trudnoobrabialnych        lub wieloostrzowy        UNI    Zastosowanie uniwersalne do
-TV-TV-TV  o wytrzymaoci Rm<1200MPa          z pogbieniem na czole           szerokiej gamy typowych
                                                   materiaw
HR P

M ateria ostrza

      Wglik spiekany        Geom etria czci roboczej           Rodzaje powok
      drobnoziarnisty
VHM
                      X=30°     Geometria ostrzy              Powoka PVD
                      y=10°                           wgloazotek tytanu
                                             TiCN

HSSE    Stal szybkotnca proszkowa
 PM
                               Kierunki obrbki       TiAIN   Powoka PVD
                                                   azotek tytanowo-al uminiowy
                      r

HSS     Stal szybkotnca z 8%
Co8     zawartoci kobaltu

                      ПИ R     Frez z promieniem naroa     AlTiN   Powoka PVD
                             Frez z faz naroa             azotek aluminiowo-tytanowy
                      I4
HSS     Stal szybkotnca z 5%     nh f
Co5     zawartoci kobaltu      w-

                                             CVD    Powoka CVD
                                                   diament polikrystaliczny
                                             DIAMOND

                        в     Frez kulisty

                      I~

                                                                 www.fanar-tools.ru
Заявка